شعر آیینی نوحه مرغابیان - پایگاه خبری شهر بیست
نقد مجموعه شعر «نوحه مرغابیان» در حوزه هنری قم ۱۵ تیر ۱۴۰۱

نقد مجموعه شعر «نوحه مرغابیان» در حوزه هنری قم

مجموعه شعر آیینی «نوحه مرغابیان» سروده کبری حسینی بلخی با حضور منتقدان، و شاعران افغانستانی و ایرانی در حلقه ماه کانون ادبی کلمه، نقد و بررسی شد.