شعب تأمین اجتماعی قم - پایگاه خبری شهر بیست
جزئیات کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۲۲ آبان ۱۳۹۹

جزئیات کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تأمین اجتماعی

شهر بیست/ مدیرکل تأمین اجتماعی قم گفت: کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تأمین اجتماعی به صورت غیرحضوری پرداخت می‌شود.

نوبت‌دهی شعب تأمین اجتماعی قم به شیوه‌های حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مدیرکل تأمین اجتماعی قم:

نوبت‌دهی شعب تأمین اجتماعی قم به شیوه‌های حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود

شهر بیست/ مدیر کل تأمین اجتماعی قم در خصوص شیوه‌های نوبت‌دهی در شعب این اداره کل گفت: نوبت‌دهی شعب تأمین اجتماعی قم از طریق وب سایت ، تلفن همراه و حضوری انجام می شود.