شبکه مکانیزه آبیاری - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای طرح نجات فضای سبز بوستان معصومیه قم/ صرفه‌جویی ۵۰ درصدی مصرف آب ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

اجرای طرح نجات فضای سبز بوستان معصومیه قم/ صرفه‌جویی ۵۰ درصدی مصرف آب

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از اجرای طرح نجات فضای سبز بوستان معصومیه با تکمیل شبکه مکانیزه آبیاری در این بوستان خبر داد.