شبکه آب خام - پایگاه خبری شهر بیست
اتصال فضای سبز رینگ دوم مسجد جمکران به شبکه آب خام ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

اتصال فضای سبز رینگ دوم مسجد جمکران به شبکه آب خام

اتصال فضای سبز رینگ دوم مسجد جمکران به شبکه آب خام با حدود ۹ هزار متر لوله‌گذاری انجام شد.