شاعر بهمن در سکوت خیس درختان - پایگاه خبری شهر بیست
برگزاری محفل ادبی «بهمن در سکوت خیس درختان» در قم ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

برگزاری محفل ادبی «بهمن در سکوت خیس درختان» در قم

نشست ادبی «بهمن در سکوت خیس درختان» با حضور محمود پوروهاب و جمعی از کودکان و نوجوانان قم برگزار شد.