شاعران یزدی - پایگاه خبری شهر بیست
پنجاه‌وششمین محفل طنز قمپز برگزار شد ۳۰ تیر ۱۴۰۱

پنجاه‌وششمین محفل طنز قمپز برگزار شد

پنجاه‌وششمین محفل طنز قمپز با حضور شاعران قمی، شیرازی و یزدی برگزار شد.