سینمای جوان - پایگاه خبری شهر بیست
دوره آموزشی تابستانه مشاغل سینمایی در قم برگزار می‌شود ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

دوره آموزشی تابستانه مشاغل سینمایی در قم برگزار می‌شود

شهر بیست/ مدیر انجمن سینمای جوانان قم از برگزاری دوره آموزشی تابستانه مشاغل سینمایی در این انجمن هنری خبر داد.