سانحه رانندگی جاده اراک به سلفچگان - پایگاه خبری شهر بیست
سانحه مرگبار رانندگی در جاده اراک به سلفچگان ۰۵ اسفند ۱۴۰۰

سانحه مرگبار رانندگی در جاده اراک به سلفچگان

بر اثر برخورد دو خودروی سواری پژو در جاده اراک به سلفچگان، یک نفر کشته و سه نفر مجروح شدند.