سامانه رفاهی - پایگاه خبری شهر بیست
ثبت نام کارگران ساختمانی در سامانه رفاهی الزامی است ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

ثبت نام کارگران ساختمانی در سامانه رفاهی الزامی است

شهر بیست/ مدیرکل تامین اجتماعی قم، ثبت‌نام کارگران ساختمانی در سامانه رفاهی این سازمان را ضروری دانست.