ساماندهی کاروان‌های زائران عراقی - پایگاه خبری شهر بیست
ساماندهی کاروان‌های زائران عراقی از سطح شهر قم ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

ساماندهی کاروان‌های زائران عراقی از سطح شهر قم

به‌منظور ایجاد نظم و انضباط ترافیکی در شهر قم، کاروان‌های زائران عراقی و کشورهای همسایه در پایانه‌های مسافربری قم ساماندهی می‌شوند.