ساماندهی خیابان شهید رحیمی - پایگاه خبری شهر بیست
ساماندهی خیابان شهید رحیمی منطقه چهار قم آغاز شد ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

ساماندهی خیابان شهید رحیمی منطقه چهار قم آغاز شد

مدیر منطقه چهار شهرداری قم از اجرای اصلاح هندسی و ایجاد میدان در خیابان شهید جاویدالاثر غلامعلی رحیمی خبر داد.