خیابان صداقت
تشعشعات دکل‌های برق سلامت ساکنان محله امین‌آباد را تهدید می‌کند 14 فروردین 1400

تشعشعات دکل‌های برق سلامت ساکنان محله امین‌آباد را تهدید می‌کند

مدیر منطقه دو شهرداری قم گفت با اشاره به مشکلات ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح منطقه دو، گفت: مهم‌ترین مشکل اساسی این محلات قرارگیری ۱۲۰ ساختمان در زیر دکل‌های برق فشارقوی است که تشعشعات آنها، سلامت مردم را تهدید می‌کند.