خروج کیست تخمدان
خروج کیست تخمدان سه کیلویی از زن باردار قمی 16 فروردین 1400

خروج کیست تخمدان سه کیلویی از زن باردار قمی

مدیر درمان تأمین اجتماعی قم گفت: عمل جراحی خروج کیست تخمدان سه کیلویی در بیمارستان امام رضا(ع) با موفقیت انجام شد.