ختم آیه - پایگاه خبری شهر بیست
ختم «آیه» در سکوت 27 فروردین 1398
ماجرای تعطیلی یک سینما؛

ختم «آیه» در سکوت

خبر تعطیلی سینما آیه و خارج شدن این سینما از چرخه اکران عمومی با واکنش های مختلفی از سوی علاقه‌مندان و مخاطبان هنر هفتم در قم مواجه شده است.