خبرنگاران زیارت اولی - پایگاه خبری شهر بیست
خبرنگاران زیارت اولی به عتبات عالیات اعزام شدند ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

خبرنگاران زیارت اولی به عتبات عالیات اعزام شدند

شهر بیست/ خبرنگاران زیارت اولی استان قم طی آیینی با تبرک جستن از پرچم گنبد امام حسین(ع) و قمر بنی هاشم(ع) به عتبات عالیات اعزام شدند.