خانواده زندانیان جرائم غیر عمد - پایگاه خبری شهر بیست
اهدای کمک ۷۰۰ میلیونی خیرین قمی به خانواده‌های زندانیان 09 اسفند 1399

اهدای کمک ۷۰۰ میلیونی خیرین قمی به خانواده‌های زندانیان

در مراسم گلریزان انجمن حمایت زندانیان، ۷۰۰ میلیون تومان جهت کمک به خانواده زندانیان جرائم غیر عمد جمع آوری شد.