خانه کتاب صبح امید - پایگاه خبری شهر بیست
مجموعه شعر «سی پاره منم» نقد و بررسی می شود 02 بهمن 1397
در دومین نشست «سه شنبه ها با کتاب افغانستان»

مجموعه شعر «سی پاره منم» نقد و بررسی می شود

شهر بیست/ دومین نشست «سه شنبه ها با کتاب افغانستان» به میزبانی خانه کتاب صبح امید برگزار می شود.