خانه معدن - پایگاه خبری شهر بیست
مچ‌اندازی گردشگری و معدن بر سر دریاچه نمک قم/ تأکید بر احداث جاده ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

مچ‌اندازی گردشگری و معدن بر سر دریاچه نمک قم/ تأکید بر احداث جاده

شهر بیست/ کشمکش بر سر بهره‌برداری از دریاچه نمک قم از سوی مجموعه‌های گردشگری یا معدنی موضوعی است که هر از گاهی از سوی یکی از مسئولان استان مطرح و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.