خادمان مدیریت فنی مهندسی
تلاش خادمان تأسیساتی حرم حضرت معصومه(س) به روایت تصویر 04 فروردین 1400

تلاش خادمان تأسیساتی حرم حضرت معصومه(س) به روایت تصویر

خادمان مدیریت فنی مهندسی حضرت معصومه(س) در بخش‌های مختلف آستان مقدس به دور از چشم‌های زائران به صورت شبانه‌روزی برای آسایش زائران و مجاوران در حال کوشش هستند.