حوزه فرهنگی - پایگاه خبری شهر بیست
نقشه راهبردی اقدامات فرهنگی شهرداری قم تدوین شود/ لزوم پرهیز از موازی‌کاری فرهنگی در قم ۲۴ دی ۱۳۹۹

نقشه راهبردی اقدامات فرهنگی شهرداری قم تدوین شود/ لزوم پرهیز از موازی‌کاری فرهنگی در قم

شهر بیست/ شهردار قم بر لزوم تدوین نقشه راهبردی برای اقدامات فرهنگی شهرداری قم و برنامه محور شدن حرکت فرهنگی در این نهاد تأکید کرد.