حق انشعاب آب و فاضلاب مربوط به تبصره سه - پایگاه خبری شهر بیست
پرداخت تبصره سه آب و فاضلاب اختیاری است ۲۵ آذر ۱۴۰۱

پرداخت تبصره سه آب و فاضلاب اختیاری است

رئیس شورای شهر قم با تأکید بر پرداخت اختیاری حق انشعاب آب و فاضلاب مربوط به تبصره سه گفت: باید هزینه حق انشعاب در مناطق بازنگری شده و عدد آن بر اساس شرایط اقتصادی تمام محلات در منطقه تعیین شود و در نهایت وزیر باید آن را تأیید و ابلاغ کند و نحوه اجرای آن را وزیر مشخص می‌کند.