تکذیب شهادت پرستار قمی - پایگاه خبری شهر بیست
تکذیب شهادت بانوی پرستار قمی در تهران 30 خرداد 1399

تکذیب شهادت بانوی پرستار قمی در تهران

شهر بیست/ خبر شهادت بانوی شهید راه سلامت قمی در تهران تکذیب شد.