تولید کمپوست گیاهی - پایگاه خبری شهر بیست
تولید کمپوست غنی گیاهی در قم ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

تولید کمپوست غنی گیاهی در قم

ماهیانه بیش از یکصد مترمکعب از بقایای گیاهی فضای سبز شهری توسط سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم بازیافت و تبدیل به کمپوست غنی گیاهی می‌شود.