توزیع کیسه زباله
توزیع ۱۰ هزار کیسه زباله بین شهروندان در روز طبیعت 13 فروردین 1400

توزیع ۱۰ هزار کیسه زباله بین شهروندان در روز طبیعت

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از توزیع ۱۰ هزار کیسه زباله بین شهروندان در روز طبیعت به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی در فضای بوستان‌ها خبر داد.