توزیع کیسه زباله - پایگاه خبری شهر بیست
توزیع ۲۰ هزار کیسه زباله در روز طبیعت ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

توزیع ۲۰ هزار کیسه زباله در روز طبیعت

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: ۲۰ هزار کیسه زباله بین شهروندان قمی در روز طبیعت به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی در فضای بوستان‌ها توزیع شد.

توزیع ۱۰ هزار کیسه زباله بین شهروندان در روز طبیعت ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

توزیع ۱۰ هزار کیسه زباله بین شهروندان در روز طبیعت

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از توزیع ۱۰ هزار کیسه زباله بین شهروندان در روز طبیعت به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی در فضای بوستان‌ها خبر داد.