تفکیک - پایگاه خبری شهر بیست
رشد ۲۰ درصدی مراجعه شهروندان به غرفه‌های بازیافت 03 فروردین 1400

رشد ۲۰ درصدی مراجعه شهروندان به غرفه‌های بازیافت

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از رشد ۲۰ درصدی مراجعه و مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند و تحویل به غرفه‌های بازیافت در اسفندماه خبر داد.

نصب مخازن سه منظوره ذخیره‌سازی پسماند خشک در معابر و بوستان‌ها 05 مرداد 1398

نصب مخازن سه منظوره ذخیره‌سازی پسماند خشک در معابر و بوستان‌ها

شهر بیست/ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از نصب مخازن سه منظوره ذخیره سازی پسماند خشک در معابر پر تردد و بوستان های سطح شهر خبر داد.

کاهش ۷ درصدی تولید پسماند در قم 06 اردیبهشت 1398
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم خبر داد

کاهش ۷ درصدی تولید پسماند در قم

شهر بیست/ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از کاهش هفت درصدی تولید پسماند در قم با مشارکت شهروندان خبر داد.