تفکیک پسماند - پایگاه خبری شهر بیست
رشد ۲۰ درصدی مراجعه شهروندان به غرفه‌های بازیافت 03 فروردین 1400

رشد ۲۰ درصدی مراجعه شهروندان به غرفه‌های بازیافت

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از رشد ۲۰ درصدی مراجعه و مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند و تحویل به غرفه‌های بازیافت در اسفندماه خبر داد.