تعویق کارانه پزشکان و پرستاران - پایگاه خبری شهر بیست
بیماری های قلبی و مغزی در صدر علل مرگ و میر در قم است/ تعویق پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران بیمارستان های دولتی قم 15 آذر 1397
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد:

بیماری های قلبی و مغزی در صدر علل مرگ و میر در قم است/ تعویق پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران بیمارستان های دولتی قم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: بیماری های قلبی و مغزی، سرطان و تصادفات به ترتیب بیشترین علت مرگ و میر در این استان است.