بدهی دولت به شهرداری
انتقاد شهرداری از بدحسابی دولتی‌ها 14 فروردین 1400

انتقاد شهرداری از بدحسابی دولتی‌ها

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با انتقاد از پرداخت نشدن بدهی‌های دولتی به شهرداری، گفت: بی‌توجهی دولت به این موضوع، شهرداری را در تأمین منابع مالی و درآمدی با مشکل جدی مواجه می‌کند.