اپیدمی معلمی در یک خانواده قمی - پایگاه خبری شهر بیست
پای درس معلمان دهه هفتادی 13 اردیبهشت 1399
«شهر۲۰» گزارش می‌دهد

پای درس معلمان دهه هفتادی

شهر بیست/ گاهی ماژیک و گچ به دست و حالا موبایل به دست رسالت‌شان را در روزهای کرونایی انجام می‌دهند، آنها که معلم‌ هستند و این روزها، به نام‌شان است.

میراث معلمی در یک خانواده قمی 13 اردیبهشت 1398
شهر بیست گزارش می‌دهد

میراث معلمی در یک خانواده قمی

شهر بیست/ دوازدهم اردیبهشت هر سال جشن دسته جمعی در خانه‌شان برپاست، جشن روز معلم در یک خانواده خاص.