افلاطون - پایگاه خبری شهر بیست
سی کتاب به انتخاب ده شخصیت فرهنگی قم/ از نمایشگاه کتاب چه بخریم؟ 07 اردیبهشت 1398
«شهر بیست» گزارش می‌دهد

سی کتاب به انتخاب ده شخصیت فرهنگی قم/ از نمایشگاه کتاب چه بخریم؟

شهر بیست/ ده شخصیت فرهنگی، هنری و ادبی قم، سی کتاب را برای خرید از نمایشگاه کتاب تهران پیشنهاد دادند.