افسردگی - پایگاه خبری شهر بیست
افسردگی در کمین کودکان طلاق 10 بهمن 1397
یک روانشناس بالینی عنوان کرد:

افسردگی در کمین کودکان طلاق

شهر بیست/ یک روانشناس بالینی با اشاره به این‌که احتمال افسردگی در کودکان پس از طلاق بیشتر است، گفت: این کودکان ممکن است بیشتر در معرض خطر رشد خودپنداره منفی، مشکلات رفتاری، ناتوانی در شکل‌گیری دلبستگی و روابط مثبت با دیگران قرار داشته باشند.