اعظم جباری - پایگاه خبری شهر بیست
خوانش کتاب «سقای آب و ادب» توسط هنرمندان قم 14 مهر 1398

خوانش کتاب «سقای آب و ادب» توسط هنرمندان قم

شهر بیست/ کتاب «سقای آب و ادب» نوشته سید مهدی شجاعی توسط هنرمندان تئاتر استان قم خوانش شد.