اعتدال و میانه روی حضرت زهرا(س) - پایگاه خبری شهر بیست
فعالیت اجتماعی حضرت زهرا(س) در اوج تضاد با نگرش جاهلی بود/ نقش حضرت فاطمه(س) در ارتقای جایگاه زن 07 اسفند 1397
استاد جامعه‌الزهرا بیان کرد

فعالیت اجتماعی حضرت زهرا(س) در اوج تضاد با نگرش جاهلی بود/ نقش حضرت فاطمه(س) در ارتقای جایگاه زن

شهر بیست/ استاد جامعه الزهرا(س) گفت: امروز با وجود بررسی ابعاد مختلف سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، درباره موضوع «میانه روی و اعتدال» در سیره ایشان کمتر توجه شده است.