اصول و مبانی تحلیل متون ادبی - پایگاه خبری شهر بیست
سی کتاب منتخب ده شخصیت فرهنگی قم/ نوروز چه کتابی بخوانیم؟ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
شهر بیست گزارش می‌دهد

سی کتاب منتخب ده شخصیت فرهنگی قم/ نوروز چه کتابی بخوانیم؟

شهر بیست/ ده شخصیت فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه‌ای قم، بهترین کتاب‌هایی را که در سال 97 خواندند، معرفی کردند.