اسماعیل ارزیده - پایگاه خبری شهر بیست
پاکبان درستکار و امانتدار قمی تجلیل شد 26 بهمن 1399

پاکبان درستکار و امانتدار قمی تجلیل شد

مدیرمنطقه یک شهرداری قم از اسماعیل ارزیده پاکبان درستکار و امانتدار این منطقه از شهرداری تجلیل کرد.