استالین - پایگاه خبری شهر بیست
فیلسوف همجنس باز نباید به الگوی جوانان معرفی شود/ عملکرد مدعیان دین داری موجب بدبینی مردم شده است ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم:

فیلسوف همجنس باز نباید به الگوی جوانان معرفی شود/ عملکرد مدعیان دین داری موجب بدبینی مردم شده است

شهر بیست/ عضو هیئت امنای سازمان دارالقرآن الکریم، گفت: عمده بدبینی های موجود در مردم ما به دلیل عملکرد مدعیان دین داری است کسانی که ادعا می کنند دین دار هستند و عملکرد آنان مطابق با اسلام نیست.