استادان برتر دانشگاه علوم پزشکی قم - پایگاه خبری شهر بیست
اساتید برتر جشنواره شهید مطهری معرفی شدند 09 اردیبهشت 1398

اساتید برتر جشنواره شهید مطهری معرفی شدند

شهر بیست/ دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری امروز با معرفی اساتید برتر دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.