اراضی ۳۲ هکتاری - پایگاه خبری شهر بیست
اراضی ۳۲ هکتاری گره‌گشای سکونتگاه‌های غیررسمی قم ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

اراضی ۳۲ هکتاری گره‌گشای سکونتگاه‌های غیررسمی قم

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم گفت: برای اینکه ساماندهی بافت‌های فرسوده و خانه‌های در حریم دکل برق وارد مرحله اجرا شود، لازم است از ظرفیت اراضی ۳۲ و ۴۸ هکتاری پردیسان بهره‌گیری شود.