اداره کل کتابخانه‌های عمومی قم - پایگاه خبری شهر بیست
«زینب خانم» در قم رونمایی شد ۰۳ بهمن ۱۴۰۱

«زینب خانم» در قم رونمایی شد

نخستین کتاب دخترانه مجموعه «قهرمان من» با عنوان «زینب خانم» در قم رونمایی شد.