اداره کل حفاظت از محیط زیست قن - پایگاه خبری شهر بیست
جریمه ۱۸۰ میلیونی به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان محیط زیست 12 شهریور 1398

جریمه ۱۸۰ میلیونی به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان محیط زیست

شهر بیست/ رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: یکی از واحدهای صنعتی آلاینده به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان این اداره کل به پرداخت ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.