اداره کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه - پایگاه خبری شهر بیست
فهرست‌نویسی بیش از ۱۸۰۰ نسخه خطی در کتابخانه فاطمی ۲۸ مهر ۱۳۹۹

فهرست‌نویسی بیش از ۱۸۰۰ نسخه خطی در کتابخانه فاطمی

شهر بیست/ رئیس اداره کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه(ع) از نگهداری بیش از ۱۸۰۰ نسخه خطی در این کتابخانه خبر داد و گفت: بیشتر کتاب‌های خطی و چاپی از جانب مردم عادی، مراجع، شخصیت‌ها و برخی نهادهای فرهنگی به این کتابخانه اهدا شده است.