اختلالات رشد - پایگاه خبری شهر بیست
قم صاحب مرکز جامع رشد و تکامل کودکان می شود ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

قم صاحب مرکز جامع رشد و تکامل کودکان می شود

شهر بیست/ مرکز جامع رشد و تکامل کودکان در راستای پوشش همه جانبه خدمات سلامت به کودکانی که دچار اختلالات رشدی یا تکاملی هستند، احداث می شود.