اختصاص کاغذ - پایگاه خبری شهر بیست
تلاش وزارت ارشاد برای تأمین کاغذ ناشران ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

تلاش وزارت ارشاد برای تأمین کاغذ ناشران

معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران از تلاش معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اختصاص کاغذ به ناشران خبر داد و گفت: در حال تلاش هستیم تا از طریق تزریق کاغذ ایرانی بتوانیم این مشکل را تا حدودی برطرف کنیم.