اجرای طرح همیاران بازیافت - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای طرح همیاران بازیافت ویژه دانش‌آموزان 27 خرداد 1400

اجرای طرح همیاران بازیافت ویژه دانش‌آموزان

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از افزایش مشارکت دانش آموزان در طرح تفکیک پسماند از مبدأ و مراجعه به غرفه‌های بازیافت خبر داد.