اجرای طرح همیاران بازیافت - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای طرح همیاران بازیافت ویژه دانش‌آموزان ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

اجرای طرح همیاران بازیافت ویژه دانش‌آموزان

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از افزایش مشارکت دانش آموزان در طرح تفکیک پسماند از مبدأ و مراجعه به غرفه‌های بازیافت خبر داد.