اجرای حکم تخریب بناهای غیرمجاز - پایگاه خبری شهر بیست
حمله به نیروهای شهرداری در پی اجرای حکم تخریب بناهای غیرمجاز 02 تیر 1400

حمله به نیروهای شهرداری در پی اجرای حکم تخریب بناهای غیرمجاز

مدیر منطقه ۶ شهرداری قم گفت: دو خودروی شهرداری قم که با حضور نماینده نیروی انتظامی در حال رفع تصرف در اراضی کشاورزی بودند، توسط سودجویان به آتش کشیده شد.