ابوالقاسم میقیمی - پایگاه خبری شهر بیست
برگزیدگان جشنواره استانی تئاتر قم معرفی شدند ۱۳ آذر ۱۴۰۰

برگزیدگان جشنواره استانی تئاتر قم معرفی شدند

بیست‌ودومین جشنواره استانی تئاتر قم با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.