آیین های سنتی و رسوم ایرانی - پایگاه خبری شهر بیست
مروری بر آیین‌ها و میراث معنوی قم ۰۵ دی ۱۳۹۷
در جلسه قم پژوهی مطرح شد

مروری بر آیین‌ها و میراث معنوی قم

یک کارشناس باستان‌شناسی گفت: بسیاری از آیین های سنتی و رسوم ایرانی در آثار سفرنویسان غربی ثبت شده که نشان دهنده قدمت و اهمیت آن است و برای ثبت آنها باید تلاش شود.