آیین ششمین دوره پذیرش دانشجو - پایگاه خبری شهر بیست
تحصیل ۲۱۰ دانشجو در رشته‌های مدیریت شهری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم 13 بهمن 1399

تحصیل ۲۱۰ دانشجو در رشته‌های مدیریت شهری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم

شهر بیست/ یادبود آیین ششمین دوره پذیرش دانشجو در رشته‌های مدیریت شهری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قم رونمایی شد. در حال حاضر ۲۱۰ دانشجو در رشته‌های مدیریت شهری این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.