آمین می آورم - پایگاه خبری شهر بیست
نویسنده ها را در برخی از کلاس های داستان نویسی می سوزانند 07 دی 1397
نویسنده رمان «آلوت»:

نویسنده ها را در برخی از کلاس های داستان نویسی می سوزانند

شهر بیست/ داستان نویس قمی راه یافته به جمع نامزدهای نهایی «جایزه ادبی احمد محمود» گفت: متأسفانه در برخی از کلاس های داستان نویسی، نویسنده ها را می سوزانند و خلاقیت را کور می کنند.