آموزش فضای سبز - پایگاه خبری شهر بیست
برگزاری دوره‌های جدید تخصصی فضای سبز قم 23 خرداد 1400

برگزاری دوره‌های جدید تخصصی فضای سبز قم

دور جدید دوره‌های آموزشی تخصصی کارشناسان فضای سبز در سال ۱۴۰۰ آغاز شد.